Op woensdag 9 februari vertrekken 43 leerlingen uit het voortgezet
onderwijs als verslaggever naar Ethiopië. Elke leerling
vertegenwoordigt een school die actie voert voor beter onderwijs in
Ethiopië. Tijdens de 8-daagse reis bezoeken de jonge verslaggevers
onderwijsprojecten, ze ontmoeten leeftijdgenoten en verdiepen zich in
hun dagelijks leven. De uitwisseling is een onderdeel van het
internationaliseringsproject Edukans Going Global van stichting
Edukans.   

 
Edukans Going Global is opgezet om leerlingen in Nederland te betrekken
bij ontwikkelings-samenwerking. De uitwisseling speelt hierbij een
belangrijke rol. De ervaringen van de jongeren  zullen veel indruk
maken, zowel op henzelf als de leerlingen bij hen op school. Naast de
uitwisseling heeft Edukans Going Global nog twee onderdelen:
bewustwording en financiële actie.   
 
In actie voor onderwijs  
De jonge verslaggevers gaan een drukke week tegemoet. Elke dag bezoeken
ze een onderwijsproject van ontwikkelingsorganisatie Edukans en leggen
ze de opgedane ervaringen vast op beeld en papier. Alle deelnemende
scholen in Nederland voeren een financiële actie waarbij de opbrengst
is bestemd voor onderwijsprojecten in Ethiopië. Hulp aan onderwijs in
Ethiopië is hard nodig, want ongeveer 50 procent van de Ethiopische
kinderen gaat niet naar school. De Ethiopische overheid heeft te weinig
financiële middelen om onderwijs voor iedereen toegankelijk te
maken.Ook de kwaliteit laat in veel gevallen te wensen over. Naar
verwachting brengen de deelnemende Nederlandse scholen ruim . 450.000,-
bijeen. Hiervan wordt een gedeelte verdubbeld door ICCO en NCDO.  
 
HIV/aids en onderwijs  
Dit jaar staat bij Edukans Going Global het thema .HIV/aids en
onderwijs. centraal. Ongeveer 3 miljoen mensen in Ethiopië zijn besmet
met het virus en inmiddels worden iedere week naar schatting 5.000
mensen geïnfecteerd. Deze epidemie heeft grote gevolgen voor de
Ethiopische samenleving à©n de onderwijssector. Kinderen verliezen hun
ouders, leraren vallen weg, meisjes moeten thuis helpen en er is minder
geld voor onderwijs.   
 
Reisprogramma  
Het totale reisprogramma is terug te vinden op www.edukans.nl. Vanaf
vrijdag 11 februari zullen de jonge verslaggevers dagelijks, voor zover
mogelijk, verslag doen van hun belevenissen en ervaringen in Ethiopië.
De reis naar Ethiopië zal ongetwijfeld een intensieve ervaring worden
voor de jongeren. Vrijwel geen van hen heeft ooit een ontwikkelingsland
bezocht. De leerlingen krijgen er een levenservaring bij en worden zich
bewust van de enorme verschillen tussen rijk en arm.    
 
Edukans Going Global vindt dit jaar voor de zevende keer plaats.   

Bron: EDUKANS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular