In overleg met een aantal betrokken partijen is besloten een zogeheten scenarioteam in te stellen rond het zedenonderzoek dat in Ee gaande is.

Een scenarioteam kan in actie komen bij zedenonderzoeken die maatschappelijke onrust veroorzaken. In een scenarioteam worden de activiteiten gecoà¶rdineerd van verschillende instanties zoals GGD, Maatschappelijk Werk, Gemeente Dongeradeel, Kinderbescherming en politie. Het team heeft als doelstelling te zorgen voor een optimale opvang, informatie en ondersteuning voor betrokkenen.

Bron: Politie Fryslà¢n