Een groep van 37 oud-cliënten van het
Leger des Heils gaat aangifte doen van oplichting. Dat schrijft het
nieuwe gratis dagblad De Pers dinsdag. Het Leger zou te hoge
woonlasten in rekening brengen en niet geleverde zorg declareren
bij het Zorgkantoor. Volgens het Leger zijn de beschuldigingen
'laster'.

In het artikel beschuldigen (anonieme)
oud-medewerkers van het Leger en diverse oud-cliënten de
organisatie ervan geld te verdienen over de ruggen van thuislozen,
die 'uitgekleed worden'. Zo zou het Leger woninghuren eigenhandig
fors verhogen en buitensporige vergoedingen vragen voor ouderhoud
aan panden en afschrijvingen van inventaris.

Psychische zorg

Ook vraagt het Leger voor veel
cliënten psychische zorg aan, zeggen de klagers. Op deze
manier zou de organisatie 'tientallen of zelfs honderden uren'
zorg vergoed kunnen krijgen, terwijl die zorg nooit geleverd is.
Een huisarts in Zwolle zou daarvoor de indicaties verlenen.

Volgens Jetty Alberts, voorzitter van de
Vereniging van Thuislozen, 'doet dit verhaal recht' aan klachten
die ze regelmatig krijgt van cliënten van het Leger des Heils.
Daarnaast bescrhijft het artikel hoe de SP-fractievoorzitter in
Zwolle, Margriet Twisterling, het onderwerp tevergeefs probeerde
aan te kaarten in de gemeenteraad.

Laster

In een verklaring op de website wijst het
Leger de beschuldigingen 'met grote stelligheid van de hand'.

''Er zijn door het Leger des Heils aan
cliënten in Zwolle geen onterechte woonlasten in rekening
gebracht en er is geen enkel uur zorg onterecht gedeclareerd'',
stelt directeur Ine Voorham. ''De beschuldigingen zijn pure onzin
en beschouwen wij als laster.''

Volgens Voorham heeft het Zwolse college
van b en w in een brief van december 2006 bevestigd dat de
berekening van woonkosten ''fatsoenlijk wordt uitgevoerd''. Ook
blijkt uit goedkeurende verklaringen van externe accountants en de
periodieke controle van het Zorgkantoor dat er geen zorg ten
onrechte is gedeclareerd, schrijft de directeur.

''Het Leger des Heils heeft niets te
verbergen'', zegt Voorham. ''De essentie van ons werk is dat
wij ons naar eer en geweten inzetten voor de meest kwetsbare mensen
in onze samenleving. Het is daarom heel pijnlijk deze onterechte
beschuldigingen te moeten vernemen. Dat raakt namelijk de basis van
onze organisatie. Wij nodigen dan ook de Nederlandse Zorgautoriteit
uit om, als zij daartoe aanleiding zien, alles bij ons te komen
controleren.''

Bron: IKON

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular