Het Leger des Heils heeft het oude vakantieschip van Nationale Vereniging de Zonnebloem gekocht. Het schip, dat jaren trouwe dienst heeft gedaan voor de Zonnebloem, gaat ruim twee jaar onderdak bieden aan dak- en thuislozen in Rotterdam. Vandaag ondertekenen Zonnebloemdirecteur, Marijke van Eck, en directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, luitenant-kolonel Ine Voorham, de koopovereenkomst. Op 6 maart a.s. wordt het schip overgevaren van Geertruidenberg naar haar nieuwe ligplaats aan de Coolhaven.

De voorziening aan de Coolhaven van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. wordt de komende twee jaar vernieuwd. Voor de periode van nieuwbouw heeft het Leger tijdelijke alternatieve huisvesting gezocht en gevonden in het oude Zonnebloemschip. De dak- en thuislozen die aan de Coolhaven wonen en verpleegd worden, verhuizen eind maart naar het schip dat tegenover de voorziening een plek krijgt.
'De Zonnebloem' - door het Leger des Heils inmiddels omgedoopt tot  Harbourlight' -  heeft jarenlang dienst gedaan als vakantieschip voor duizenden zieke en gehandicapte mensen. Aangezien het voor deze specifieke doelgroep niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd, is voor de Zonnebloem een nieuw schip gebouwd. Dit is op 6 februari jl. in de vaart genomen. Voor het nieuwe schip eindigde de teller van giften en sponsorbijdragen op 12,3 miljoen euro. De Zonnebloem gebruikt de opbrengst van de verkoop van het oude schip, aangevuld met een stukje eigen financiering, om het laatste gat te dichten in de begroting van haar nieuwe boegbeeld.

'Wij zijn ontzettend blij dat ons oude schip zo'n goede nieuwe bestemming krijgt', vertelt Zonnebloemdirecteur Marijke van Eck. 'We zijn ervan overtuigd dat het schip dankzij het Leger des Heils opnieuw veel mensen die hulp nodig hebben een prachtige dienst kan bewijzen. Heel veel zieken en gehandicapten hebben er al veel plezier aan gehad. Wij wensen de dak- en thuislozen in Rotterdam er ook veel profijt van.'
Over de Zonnebloem en het Leger des Heils
Nationale Vereniging de Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of leeftijd, voor wie sociaal isolement dreigt. Via huisbezoek, excursies en aangepaste vakanties dragen de ruim 38.000 vrijwilligers bij aan de kwaliteit van leven van zieken en gehandicapten.
Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam is een onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Deze stichting is een landelijk werkende christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent zonder enige vorm van discriminatie. Bij de stichting werken ca. 3.800 medewerkers en 800 vrijwilligers die jaarlijks hulp verlenen aan bijna 35.000 mannen, vrouwen en kinderen.
bron:De Zonnebloem