In het Hagaziekenhuis in Den Haag is een
patiënt overleden door een legionella-besmetting. Het is een
78-jarige vrouw. Drie andere patiënten zijn ook besmet met de
bacterie. Eén van de patiënten ligt nog op de intensive
care, de twee anderen zijn inmiddels aan de beterende hand.

Op de afdeling waar ze lagen, is de
bacterie geconstateerd in een doucheruimte. Het Hagaziekenhuis
heeft geen afdelingen gesloten, de afdeling waar legionella is
gevonden is sinds 12 mei toch al niet meer in gebruik, in verband
met een verhuizing.

GGD

De besmetting is gemeld bij de GGD, de
Inspectie van Volksgezondheid en VROM. Ook alle patiënten die
op de afdeling hebben gelegen, hun huisartsen en betrokken
medewerkers van het HagaZiekenhuis zijn geïnformeerd.

De patiënten en medewerkers zijn
gevraagd alert te zijn op klachten aan de luchtwegen en op koorts.
Mochten die onverhoopt optreden dan is hen geadviseerd contact op
te nemen met de huisarts of de behandelend medisch specialist

Afgelopen nacht zijn de waterleidingen van
het Haagse ziekenhuis onderzocht en doorgespoeld om meer
besmettingen te voorkomen.

Veteranenziekte

Legionella is een bacterie die de
veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen
variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met
longontsteking.

Infectie vindt plaats door het inademen
van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de
lucht (aerosolen). De ziekte wordt niet van mens op mens
overgebracht.

bron:NOS