Tijdens een reguliere controle aan de douches van het Alkmaarse
zwembad De Hout, gelegen vlak bij het AZ stadion, is in het
leidingsysteem Legionella aangetroffen. Het gaat nadrukkelijk niet om
het  type dat longontsteking of veteranenziekte veroorzaakt. Met
onmiddellijke ingang heeft het gemeentelijk Sportbedrijf de douches tot
nader order buiten werking gesteld.

Het Sportbedrijf van de gemeente Alkmaar laat regelmatig de
waterleidingen van sportaccommodaties in Alkmaar doorspoelen en
controleren. Bij zo'n controle zijn nu Legionellabacteriën gevonden.
 
Er
zijn verschillende typen Legionellabacteriën. Het type dat in De Hout
is aangetroffen, veroorzaakt in het algemeen geen ernstige ziekte. 
 
Het
zwembad blijft gewoon open voor gebruik . De Legionellabacterie is
alleen aangetroffen in de douches van De Hout; deze zijn buiten gebruik
gesteld. Het Sportbedrijf neemt maatregelen om de bacterie te
bestrijden. Daartoe wordt er met chloor gespoeld en komt er een
aanpassing aan de installatie.
 
Als uit controle blijkt
dat de bacterie verdwenen is, dan worden de douches weer in gebruik
genomen. Dit kan echter tien dagen duren.
 
Personen die
ziek zijn en tot drie weken voordat de ziekte optrad gebruik hebben
gemaakt van de douches in De Hout, worden aangeraden dit te melden bij
hun behandelaar. Wie niet ziek is, hoeft niets te doen.
 

Bron: gemeente Alkmaar