Donderdag 5 oktober is aan het eind van de middag een legionellabesmetting geconstateerd in de koelinstallatie van één van de torens van het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg te Amsterdam. Het bleek te gaan om een gevaarlijke variant van de bacterie.
De koelinstallatie is onmiddellijk uitgeschakeld en er bestaat op dit moment geen kans meer op besmetting of verspreiding van bacterieën door verneveling. De koelinstallatie wordt niet meer in gebruik genomen.

Omdat thans volgens deskundigen van de GG&GD alsmede de Rijksgebouwendienst geen gevaar meer bestaat voor besmetting zal het gebouw vrijdag en de volgende dagen open zijn. Alle zittingen en bijeenkomsten zullen normaal doorgang vinden. De medewerkers zijn vrijdagochtend per brief en tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld. Zieke medewerkers zijn thuis benaderd.

Mensen die de afgelopen maanden het gerechtsgebouw hebben bezocht, of mensen die in de omgeving van het gebouw wonen of werken en klachten hebben, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts. Klachten bestaan uit snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziektegevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39 °C. Artsen zijn verplicht een legionellabesmetting te melden bij de GG & GD. De GG & GD heeft tot nu toe geen enkele melding binnen gekregen die verwijst naar besmetting op of in de buurt van de Parnassusweg.

De gebouwen aan de Parnassusweg worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van legionellabacterieën. Hoe deze gevaarlijke variant in de koelinstallatie is ontstaan wordt nader onderzocht.

Bron: Rechtbank Amsterdam