De "Syrier" die als Leider van de Hofstadgroep wordt beschouwd was al in 2003 aangehouden en vervolgens als ongewenst vreemdeling uitgezet. Dat antwoord Minister Remkes op vragen van het Tweede Kamerlid Geert Wilders. In 2004 kwam hij als ongewenst vreemdeling weer ons land binnen. De AIVD heeft die melding toen ingebracht in het anti terrorismeteam, de CT-infobox, maar voor de vreemdelingenpolitie hem weer kon aanhouden had hij Nederland al weer verlaten.

Redouan al I. is in oktober 2003 aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen; de voorlopige hechtenis is in november 2003 opgeheven, waarna hij aansluitend in vreemdelingendetentie is geplaatst. Begin 2004 is hij naar Duitsland uitgewezen. In augustus 2004 heeft de AIVD in de CT-Infobox ingebracht dat Redouan al I. al enige tijd weer illegaal in Nederland gesignaleerd werd. Vervolgens is alle bij de verschillende betrokken instanties aanwezige informatie in de CT Infobox gebundeld en beoordeeld op de mogelijkheden tot het treffen van concrete strafrechtelijke of vreemdelingenrechtelijke maatregelen. In de praktijk hebben zich echter geen omstandigheden voorgedaan die een succesvolle en effectieve actie, strafrechtelijk dan wel vreemdelingenrechtelijk, tegen Redouan al I. mogelijk maakte. Ondertussen heeft de AIVD al het nodige gedaan om Redouan al I. zo veel als mogelijk inlichtingenmatig in de gaten te houden. Op advies van de CT Infobox heeft de AIVD op 12 november een ambtsbericht uitgebracht aan de IND op basis waarvan de IND Redouan al I. op 9 december 2004 tot ongewenst vreemdeling heeft verklaard. Er zijn sterke aanwijzingen dat Redouan al I. Nederland op 2 november 2004 heeft of reeds had verlaten.

bron:BZK