Twee vrouwen, een homo en een Surinamer
geven leiding aan Friese politie. Diversiteit is een speerpunt in
het personeelsbeleid van de Nederlandse politie. Dat geldt ook voor
de regiopolitie Fryslân. Dit thema staat daarom a.s. woensdag
1 november centraal tijdens de installatie van de nieuwe korpschef
van de Friese politie, Magda Berndsen.

De nieuwe korpschef, de korpsbeheerder
Geert Dales, de hoofdofficier van justitie Annet Bronsvoort en de
plaatsvervangend korpschef Martin Sitalsing belichten dit thema
vanuit verschillende invalshoeken. Onder leiding van Martin
Sitalsing zal een discussie plaatsvinden over de vraag: Hoe krijgen
we een politiekorps dat een goede afspiegeling vormt van de
(Friese) samenleving?

Met de komst van een vrouwelijke korpschef
mag de regiopolitie Fryslân zich verheugen in de meest
diverse leiding van alle Nederlandse politieregio's. Met de
installatie van korpschef Magda Berndsen a.s. woensdag 1 november
bestaat de beheersdriehoek van de Regiopolitie Fryslân uit
een vrouwelijke korpschef, een vrouwelijke hoofdofficier van
justitie en een homoseksuele korpsbeheerder. Samen met een
plaatsvervangend korpschef van Surinaamse afkomst, vormen zij het
meest diverse kwartet dat in de leiding van de Nederlandse politie
te vinden is. De vier hopen dat dit voorbeeld stimulerend is voor
een meer diverse samenstelling van de Nederlandse politie in al
haar geledingen.

bron:Politie Friesland