Motivatie is volgens leidinggevenden een belangrijke factor voor het verhogen van de prestaties van medewerkers. En leidinggevenden denken dat hun medewerkers door andere factoren gemotiveerd zijn dan zijzelf. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek van Reynaarde Personeelsdiensten onder honderd leidinggevenden in Nieuwegein.

Het onderzoek, uitgevoerd door studenten van Hogeschool Utrecht, is gebaseerd op de loopbaananker theorie van Edgar H. Schein. Schein stelt dat elk individu een belangrijke drijfveer –ofwel een persoonlijk loopbaananker- heeft. Deze drijfveer bestaat uit individuele behoeften en waarden gecombineerd met eigen unieke talenten. Het komt erop neer dat, als iemands takenpakket aansluit bij zijn drijfveer, hij over het algemeen ook een gemotiveerde medewerker zal zijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste drijfveren voor leidinggevenden zelf ‘ondernemen’ en ‘vrijheid’ zijn, gecombineerd met ‘uitdagingen in het werk’. Het beeld dat leidinggevende van hun medewerkers hebben is dat zij graag ‘omhoog’ komen in de organisatie en ‘goed willen worden in hun vak’. Ze denken ook dat medewerkers ‘veiligheid en/of zekerheid’ veel belangrijker vinden dan zijzelf. Een ander groot verschil is de ‘balans tussen werk en privé’. De leidinggevende beschouwt dit voor zichzelf van ondergeschikt belang en denkt dat het voor zijn medewerkers wel degelijk een factor is die meespeelt in het kiezen voor een organisatie of baan.

Conclusie van het onderzoek is dat de leidinggevenden beslist veel waarde hechten aan het motiveren van hun medewerkers en daar veel tijd en energie in steken. Uit de praktijk blijkt dat leidinggevenden medewerkers vaak motiveren met initiatieven die henzelf zouden motiveren. Hierbij vragen ze zich vaak nauwelijks af of hun initiatieven wel aansluiten bij de persoonlijke drijfveren van hun medewerkers.

Bij gericht sturen op motivatie is het essentieel om inzicht te hebben in, en aan te sluiten op de belangrijkste drijfveren van medewerkers. En dat is, gezien de verschillen in loopbaanankers, nog niet zo eenvoudig.

bron:Reynaards Personeelsdiensten