Het Leidse project Nieuwe Energie heeft
van het ministerie van VROM en VWS de Zilveren Woonladder
ontvangen. Een oude fabriekshal in de binnenstad van Leiden wordt
omgebouwd tot een gecombineerde locatie voor zorg en opvang en
bedrijfsruimtes met publieke functies. Voor dak- en thuislozen komt
er een slaaphuis en een uitgebreide dagopvang. Nieuwe Energie is
een gezamenlijk project van woonstichting Portaal Leiden, de
gemeente Leiden en de zorginstellingen De Binnenvest en
Parnassia.

De Zilveren Woonladder is een
aanmoedigingsprijs van de ministeries van VROM en VWS om meer
initiatieven voor een goede opvang van dak- en thuislozen te
realiseren. Voor 2006 was het thema van de Zilveren Woonladder: Hoe
realiseer je draagvlak bij omwonenden? Volgens de jury is Nieuwe
Energie een project met lef. De woningcorporatie laat zien dat ze
zelf gelooft in 'welcome in my backyard' door haar eigen kantoor
in hetzelfde pand te plaatsen. Het is vaak niet eenvoudig om
draagvlak te krijgen bij omwonenden van locaties waar dak- en
thuislozenopvang wordt gepland. Veel mensen ervaren dak- en
thuislozen als storend of zelfs bedreigend. Het is zaak om
omwonenden goed te informeren en te betrekken bij dit soort
plannen. Dat hebben de partners in dit project volgens de jury heel
goed gedaan.

Portaaldirecteur Lex de Boer over de
prijs: 'Ik ben natuurlijk heel blij met deze prijs, maar eigenlijk
krijgen we hem voor iets wat de norm zou moeten zijn voor elke
corporatie. Namelijk dat je iedereen accepteert die een dak boven
zijn hoofd moet hebben, waarbij je aandacht hebt voor de kwaliteit
van de omgeving en zorg voor de buurt.'

VROM en VWS willen graag meer initiatieven
aan de onderkant van de woningmarkt.

Corporaties zijn daarbij de meest
aangewezen instanties om dit te realiseren. Natuurlijk werken zij
nauw samen met gemeenten en zorginstellingen om deze groep onder
dak te brengen.

bron:VROM