Dr. Peter Bukenya is districtsarts voor lepra in het district Lugazi in Oeganda.
Lepra is daar nog steeds een groot probleem.

Lepra beschadigt zenuwen zodat de patiënt geen gevoel heeft in beide handen en voeten, waardoor wonden kunnen ontstaan en een patiënt zijn vingers en tenen kan verliezen. Door vergroeiingen en handicaps is het merendeel van de mensen met lepra niet in staat te werken en op die manier een inkomen te verkrijgen.

Mensen die getroffen zijn door lepra hebben hulp nodig, zowel fysiek als sociaal-economisch. Daarmee wordt voorkomen dat ze ten laste komen van de gemeenschap.

Uit een inventarisatie gemaakt door dr. Bukenya blijkt dat 320 leprapatiënten uit zijn gebied directe hulp nodig hebben. Het gaat dan om beschermende schoenen en handschoenen, krukken, huidzalf- en olie, verbandmiddelen en oogzorg.

Dr. Peter Bukenya heeft met succes een beroep gedaan op het Lejofonds voor hulp. Binnenkort worden de benodigde materialen aangeschaft en in het bijzijn van een vertegenwoordiger van het Lejofonds verdeeld onder de 320 mensen die aan lepra lijden.