(Persbericht) Het Lejofonds is actief in Oeganda. Samen met een plaatselijke stichting wordt het project à¢â‚¬Å“Goat to Goatà¢â‚¬ gerealiseerd in het district Mukono. Veel ouders in Oeganda hebben geen geld om hun kind naar school te sturen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos. Met een geit zijn inkomsten te verwerven waardoor schoolgeld betaald kan worden. Zo krijgt een kind weer een toekomst.

Twee vertegenwoordigers van het Lejofonds zijn zojuist teruggekeerd van een twee maanden durend verblijf in Oeganda. Door hun toedoen is het project à¢â‚¬Å“Goat to Goatà¢â‚¬ verder uitgebreid. Gezinnen met een gehandicapt kind die deelnemen aan het project krijgen nu naast een geit ook een varken. Zo kunnen inkomsten vergroot worden om het dure internaat voor een gehandicapt kind te kunnen betalen.

Alle gezinnen die deelnemen aan het project hebben voorlichting gehad om zelf een moestuin aan te leggen. De kosten daarvan worden betaald door het Lejofonds.

De counterpart van het Lejofonds wil uitgroeien tot een demonstratieboerderij en een kenniscentrum voor de omgeving. Het Lejofonds omarmt dit idee omdat zo veel meer mensen gesteund kunnen worden in hun strijd tegen honger en armoede.

Aanpassing van omgeving en gebouwen zijn daarvoor noodzakelijk. Dit is in de afgelopen maanden gerealiseerd. Voor de tuin van de demonstratieboerderij is een irrigatiesysteem aangelegd.

Een overzicht van alle gebeurtenissen, voorzien van vele foto‘˜s, is te vinden op http://www.lejofonds.nl/oeganda-2010