(Persbericht) Persbericht

Lekker in je vel op de werkvloer!
De toepassing van EQ vaardigheden begint in Nederland langzaam maar zeker vorm te krijgen in de managerswereld maar ook op scholen en andere organisaties. Vanuit het hart praten zal het niet overnemen van het praten vanuit het hoofd, maar zal aanzetten tot het bevorderen van een creatieve geest en het elan op het werk verhogen.

Bang om op de werkvloer bekritiseerd, afgemaakt of beoordeeld te worden, is meer regel dan uitzondering op heel wat werkplekken. Medewerkers verwachten medeleven en ondersteuning van hun werkgever om met hun eigen spanningen en die van het werkklimaat om te gaan. De werkvloer moet een plek zijn die niet perse hoeft aan te voelen als thuis, maar waar medewerkers zich op zijn minst op hun gemak voelen. Een plaats waar je gevoelens kan uiten, zonder vrees dat je positie daardoor in gevaar komt. Zion Consult verzorgt trainingen en workshops Emotionele intelligentie en wil daar verandering in brengen. Met name de workshop à¢â‚¬Å“Creativiteit en Assertiviteit op de werkvloer d.m.v. EQ vaardigheden‘˜ is bijzonder geschikt voor bedrijven, scholen en andere instellingen die te maken hebben met ´onaangenaam gedrag‘˜ dat ten koste gaat van de productiviteit van de organisatie. Ook als de passie op de werkvloer afgenomen is, kan deze workshop ertoe bijdragen dat het enthousiasme weer toeneemt. Belangstellenden voor trainingen of een workshop kunnen mailen naar: [email protected] voor meer informatie.

Niet bestemd voor publicatie:
Drs. Ilse Renfrum
Mussenstraat 14-1hg
1021CS Amsterdam
Tel: 0633923675
Mail: [email protected]