(Persbericht) Op 1 juni 2011 is er een wetswijziging doorgevoerd die ervoor moest zorgen dat lenen zonder bkr toetsing onmogelijk zou worden. Om het even simpel te stellen mogen de kosten van een minilening voortaan niet hoger zijn dan de wettelijke maximale rente. Momenteel bedraagt deze 16%. Bij een lening van 750 euro zou dit betekenen dat de kosten voor een maand niet meer dan 10 euro mogen bedragen. Voor de aanbieders van minileningen zonder bkr toetsing is dit niet langer interessant. De kosten die zij zelf maken zullen waarschijnlijk hoger liggen.

Een minilening is een lening van een relatief klein bedrag (meestal 100 tot 750 euro) met een looptijd van maximaal een maand. De kosten voor een dergelijke lening bedroegen al gauw 150 euro. Omgerekend naar een jaarlijkse rente, kom je op zo'n 240% rente per jaar. De aanbieders van minileningen presenteren hun product als een handige service voor de mensen die met spoed geld willen lenen. snel geld lenen dat is wat deze mensen willen. Met een minilening worden ze geholpen. De praktijk is echter dat ze binnen een maand de lening terug moeten betalen, vermeerderd met de hoge kosten. Hierdoor komen zij de volgende maand opnieuw in de problemen en voelen zij zich al gauw genoodzaakt om opnieuw een lening aan te vragen. Het gevolg is dat deze mensen alleen maar verder in de problemen komen.

De aanbieders van de minileningen zonder bkr toetsing hebben nu toch een manier gevonden om de leningen alsnog aan te bieden. Zij bieden dezelfde leningen "gratis" aan met een looptijd van slechts 7 dagen. Lukt het de klant niet om het bedrag binnen die 7 dagen terug te betalen (wat meestal het geval zal zijn) dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een soort incassobureau. Dit incassobureau valt vaak onder hetzelfde bedrijf. De kosten die dan in rekening worden gebracht zijn torenhoog. Op deze manier worden de consumenten nog altijd niet in bescherming genomen tegen deze praktijken en maken de aanbieders van minileningen nog altijd dezelfde winsten.

Het heeft jaren geduurd om deze wetgeving erdoor te krijgen en dit is het resultaat....