Lepradeskundigen uit de hele wereld zijn
het met elkaar eens, dat alleen het aantal gevallen van lepra dat
jaarlijks ontdekt wordt een goed beeld geeft de daadwerkelijke
omvang van lepra in de landen en streken waar de ziekte heerst. Dat
blijkt uit een inventarisatie die de Leprastichting uitvoerde aan
de vooravond van Wereldlepradag (28 januari 2007.) Deskundigen uit
onder meer Japan, India, Verenigde Staten, België en Nederland
lieten eensgezind blijken dat er geen enkele reden tot juichen is,
zolang er elk jaar nog meer dan 300.000 nieuwe patiënten in
behandeling worden genomen.

De Leprastichting is daarnaast bezorgd
over het lot van de weliswaar genezen, maar ernstig verminkte en
gehandicapte leprapatiënten. Gevreesd wordt dat zij voor de
zoveelste keer in de geschiedenis de uitgestotenen worden, waar
niemand nog iets mee te maken wil hebben. Uit wetenschappelijk
onderzoek komen ook steeds sterkere aanbevelingen om de directe
omgeving van deze patiënten voor langere tijd in de gaten te
houden. Besmettelijke patiënten weten vaak niet dat zij lepra
hebben. Daardoor kunnen zij zonder het te beseffen de ziekte
jarenlang in hun omgeving verspreiden. Het lijkt daarom voorlopig
niet haalbaar om lepra uit te bannen als besmettelijke ziekte.

We kunnen echter wel voorkomen dat lepra
de patiënt verminkt. Als vroeg genoeg met de behandeling
begonnen wordt en de patiënt maakt de kuur van 6 à 12
maanden af, kan zenuwbeschadiging voorkomen worden. De
Leprastichting stelt zich daarom ten doel om lepra uit te roeien
als verminkende ziekte.

De Leprastichting ontstond in 1967 door
particulier initiatief. Tropenarts Hans Anten, in die jaren
werkzaam in Tanzania, had zijn moeder geschreven met de vraag om te
helpen een ziekenhuis te bouwen voor de leprapatiënten in zijn
gebied. Er kwam een grote actie op gang die meer dan
tweehonderdduizend gulden opbracht. Gestimuleerd door het succes
van die eerste actie, richtte zij samen met wijlen prof. dr. Dick
Leiker, leproloog van het Tropeninstituut, de Leprastichting op In
de jaren daarna is de Leprastichting uitgegroeid tot een
professionele medische ontwikkelingsorganisatie die, naast
wetenschappelijk onderzoek, in 21 landen ruim 100 lepraprojecten
ondersteunt.

Op zondag 28 januari is het weer
Wereldlepradag, de dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij het
feit dat jaarlijks enkele honderdduizenden nieuwe patiënten
het risico lopen op zenuwbeschadiging, handicaps en uitstoting. Wij
doen een appèl op

de lezers van dit bericht om iets te doen
aan de oplossing van deze stille ramp. Al was het maar het
overmaken van een donatie naar giro 50500.

bron:Leprastichting