In de kennissamenleving wordt het innovatief gebruik van ICT steeds belangrijker. Lerarenopleidingen zoals de PABO hebben hierin een voortrekkersrol, maar blijken niet in staat ICT goed te integreren in hun onderwijs aan de docenten van de toekomst. Vaak gebeurt dit alleen op initiatief van actieve, vernieuwingsgerichte docenten. Blijkbaar schiet het management van de onderwijsinstellingen tekort in het stimuleren hiervan. Dit concludeert Marjolein Drent op basis van haar onderzoek, waarop zij op 26 mei promoveert aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. 

Met het oog op de kennissamenleving wordt het steeds belangrijker toekomstige docenten te bekwamen in het gebruik van ICT-toepassingen. De lerarenopleidingen, waaronder de PABO, hebben hierin een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol: zij dienen het 'goede voorbeeld' te geven aan hun studenten, de docenten van de toekomst. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig te realiseren: ICT wordt in het leerproces niet intensief gebruikt. Marjolein Drent onderzocht wat lerarenopleiders stimuleert om innovatief gebruik van ICT in hun onderwijs te integreren. 
  
Innovatief ICT-gebruik vaak op schouders van de initiatiefrijke docent 
Het innovatief gebruik van ICT bij de lerarenopleidingen is nu vaak een eigen initiatief van actieve, vernieuwingsgerichte docenten. Het is van groot belang dat deze initiatieven door de onderwijsinstelling ondersteund worden. Dit kan volgens Marjolein Drent door de PABO-docenten aan te moedigen tot reflecteren op hun ICT-gebruik en ze de mogelijkheid te bieden tot experimenteren met nieuwe technologieën en toepassingen van ICT. Ook dienen de onderwijsinstellingen ruimte te geven voor samenwerking en communicatie met andere docenten: zo dragen zij hun kennis over en ontwikkelen ze nieuwe ideeën.  
 
Minimumkwaliteitseisen voor innovatief ICT gebruik in Lerarenopleidingen 
Volgens Marjolein Drent geven het management van de opleidingen of de opleidingsprogramma's nog te weinig richting aan innovatief gebruik van ICT voor leren... Zij pleit hierom voor een ingrijpen van de overheid: het ontwikkelen van minimumkwaliteitseisen voor het innovatief gebruik van ICT in lerarenopleidingen zoals de PABO moet de kwaliteit van ICT-gebruik in het onderwijs van de toekomst beter garanderen.  
 
bron:Universiteit Twente