Het lespakket ‘Naar Nederland’ met leerstof ter voorbereiding op het Basisexamen Inburgering, is sinds dinsdag 28 februari eindelijk te koop. Met de inwerkingtreding op 15 maart 2006 van de Wet Inburgering Buitenland, moeten veel mensen die zich duurzaam in Nederland willen vestigen, eerst in hun land van herkomst slagen voor dit examen voordat zij mogen afreizen.

De regering geloofd dat wanneer de nieuwkomers voorbereid naar Nederland komen, zullen zij sneller integreren. Het lespakket ‘Naar Nederland’ kost iets minder dan 64 euro en is te koop in de boekwinkel of te bestellen via www.naarnederland.nl Het pakket bestaat uit een film (video of dvd) over Nederland, een boekje met foto’s uit de film, een cd met vragen en drie proefexamens Nederlandse taal. Met deze leerstof kunnen de nieuwkomers zich goed voorbereiden op het Basisexamen Inburgering, dat zij op de ambassades of consulaten in het land van herkomst kunnen afleggen. Tevens wordt er voor gewaakt dat arme mensen met een laag inkomen en weinig geld zich op het examen kunnen voorbereiden.
bron:MinJus