(Persbericht) Jos Langras (46) is benoemd tot operationeel directeur bij Letech uit Leusden, het in mobiele op CRM gebaseerde oplossingen gespecialiseerde softwarebedrijf. Langras brengt 12 jaar ervaring mee, opgedaan als directeur van een in de Benelux opererende verkooporganisatie. In die hoedanigheid was hij ondermeer verantwoordelijk voor marketing en automatisering.

Mevr. Anjo Eggenhuizen-Obbens, algemeen directeur, ziet de ervaring van Langras als een goede aanvulling om de activiteiten van Letech te ondersteunen en verder uit te bouwen. à¢â‚¬Å“Letech biedt oplossingen voor salesforce-automation en het vergaren van marketinginformatie. De ervaring van Jos Langras in verkoop, marketing en automatisering maken hem tot een goede gesprekspartner voor onze relaties. Daarnaast komt die ervaring goed van pas bij zijn operationele verantwoordelijkheden zoals verkoop, administratie en productontwikkelingà¢â‚¬.

Anjo Eggenhuizen-Obbens vervult de functie van algemeen directeur sinds het overlijden van haar echtgenoot Ludwig Eggenhuizen eerder dit jaar. 15 jaar geleden richtte hij Letech op en het nieuwe management zet het bedrijf in zijn nagedachtenis voort. Als dochter uit een ondernemersgezin, zit het ondernemen haar in het bloed. Zij was reeds jarenlang betrokken bij Letech en vervulde daarvoor diverse functies op het gebied van management en organisatie in de RTV-wereld.

Letecht ontwikkelt standaard pakketten voor Salesforce Automation voor de food-, non-food- en pharmasectoren, technische buitendiensten en gezondheidsorganisaties. Deze pakketten bieden ruimte voor het verwezenlijken van specifieke wensen van de gebruiker. Deze blijkt daardoor gevrijwaard van kostbare en veelal onbeheersbare additionele ontwikkelkosten. De Letech-programmatuur is systeemonafhankelijk en koppelt BIOS CRM met de meest gangbare ERP-systemen. Naast de standaard CRM-elementen biedt het systeem mogelijkheden voor formule- en assortimentsbeheer, orderverwerking, account management, urenverantwoording, declaraties, klanthistorie, verkoopacties, klantinformatie, productinformatie, marktinformatie, orderadministratie, gespreksnotities, enquàªtemogelijkheden en schappenplanmanagement. Het pakket draait op een laptop, tablet of PDA. Via internet is directe communicatie mogelijk met de centrale server, zodat de actuele informatie, ook op het (hoofd-)kantoor beschikbaar is.