AME Research heeft een onderzoek uitgevoerd onder leveranciers van software voor salarisverwerking. In het onderzoek werden tarieven, prijsopbouw en kwaliteit van de producten van diverse aanbieders vergeleken. Met als schokkend resultaat dat het onderzoek uitwees dat in Nederland al jaren woekerprijzen worden gehanteerd voor salarisverwerking in-service en dat er van een onderhandelingspositie voor klanten geen sprake is.

De aanbieders lijken er een sport van te hebben gemaakt om de prijsstelling zo ondoorzichtig mogelijk te houden, gezamenlijk hoge tarieven te hanteren en vooral veel te verdienen aan hun nacalculaties. Met als gevolg dat hun klanten (met name het MKB) al jaren schandalig veel betalen voor producten die niet voldoen aan de eisen van de moderne ondernemer. Dit kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks circa 200 miljoen euro! Veel organisaties betalen 50% teveel voor hun salarisverwerking in-service!

AFAS bindt als moderne leverancier van onder andere salarissoftware de strijd aan door de markt open te gooien en volledig transparant te zijn in prijsopbouw en tarieven. Met hun salarispakket Profit Payroll in-service presteert AFAS het om een tarief aan te bieden van € 1,08 per medewerker/per maand. Dit is een revolutionaire prijs.  Bovendien is het AFAS-product Profit Payroll in-service in alle opzichten moderner en innovatiever, aangezien het gebaseerd is op de nieuwste digitale technieken en niet, zoals die van andere aanbieders, op technologie uit de jaren ’60!!

Keihard in de aanval met geld-terug-actie
AFAS dingt niet naar de gunst van de klant met een keurige thematische campagne, maar kiest de aanval. Ze komt met keiharde feiten en een spectaculaire actie waarbij zelfs huidige klanten met ingang van het nieuwe contract minder gaan betalen. Op de actiesite www.salariswoekerprijzen.nl van AFAS kunnen organisaties uitrekenen hoeveel goedkoper ze uitzijn met Profit Payroll in-service van AFAS.

De cijfers liegen er niet om: jaarlijks 200 miljoen euro over de balk!
In Nederland worden maandelijks 7 miljoen loonstroken geproduceerd. Gemiddeld kost dat € 45,- per medewerker/per jaar: totaal 315 miljoen euro per jaar.
AFAS brengt met Profit Payroll in-service € 23,- per medewerker/per jaar in rekening (bij geprinte en geënveloppeerde loonstroken). Dat is 161 miljoen euro per jaar. Een besparing van 154 miljoen euro per jaar!
Bij volledig digitale verwerking (loonstrook per e-mail; digitale aanlevering van gegevens aan instanties)  brengt AFAS zelfs slechts € 13,- per medewerker/per jaar in rekening. En dat levert het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks een besparing op van 224 miljoen euro!

Waanzinnige bedragen voor simpele handelingen
Gemiddeld betalen organisaties nu 45 euro per medewerker/per jaar voor hun salarisverwerking in-service. Waarbij het meeste werk nog steeds door de bedrijven zélf wordt gedaan!. De P&O afdeling van die organisaties legt de salarisgegevens namelijk zelf vast en bereidt de loonberekening dan zelf voor. De loonservicebedrijven voeren de geautomatiseerde loonberekening uit en printen en versturen de loonstroken. In feite betalen bedrijven dus 45 euro per medewerker/ per jaar voor een wel heel simpele handeling! Geen wonder dat de aanbieders van in-servicediensten er van alles aan doen om hun prijsopbouw ondoorzichtig te houden!

Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt echt miljoenen teveel voor een simpele handeling, terwijl ze geen inzicht krijgen in ‘waarvoor ze betalen’. Dat is wat je noemt een misstand van formaat. Een dergelijke manier van werken is naar onze mening niet meer van deze tijd en het is dan ook tijd dat het onder de aandacht van de betalende klant wordt gebracht. Wij weten zeker dat er veel geld kan worden bespaard wanneer de aanbieders van salarisverwerking in-service transparanter (en dus concurrerender) zouden werken. Zodat (met name) MKB-bedrijven veel meer kunnen investeren in zichzelf!
 

Bron: AME Research