Bedrijven die zich bezighouden met het
leveren, plaatsen en onderhouden van apparaten die straling
uitzenden zijn niet goed op de hoogte van de
gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt. Daardoor
kunnen ze de eigen werknemers en de personen die zich tijdens de
werkzaamheden in de omgeving bevinden, niet maximaal beschermen
tegen stralingsgevaar. Het gaat om straling van
röntgenapparaten die bijvoorbeeld geleverd worden aan
ziekenhuizen, veeartsen en tandartsen, en aan de luchthaven voor
bagagecontroles of voor het contoleren van de kwaliteit van
producten. Bij een controle van de Arbeidsinspectie had driekwart
van de leveranciers geen risicoanalyse opgesteld. Daarin moet onder
andere staan bij welke handelingen er straling vrijkomt en hoe hoog
de dosis is.

Van de 60 bedrijven die actief zijn op de
markt heeft de Arbeidsinspectie vorig jaar bijna de helft van deze
ondernemingen (26 stuks) geïnspecteerd. Bij 24 bedrijven (92
procent) is een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld voor in
totaal 56 overtredingen. Bij 77 procent was er iets mis met de
risicoanalyse. Achttien keer had het bedrijf geen analyse, twee
keer was de analyse niet volledig. Hoewel het ontbreken van een
analyse niet per se betekent dat de bedrijven onveilig werken, is
een analyse wèl nodig om structureel beleid te maken om zo
veilig mogelijk te kunnen werken.

De overtreders bleken niet goed op de
hoogte van hun verplichtingen als het gaat om handelingen met
röntgentoestellen. Ook bleken bedrijven vaak niet te weten dat
ze voor het opslaan van röntgentoestellen (bijvoorbeeld voor
de verkoop) een meldingsplicht hebben.

Naar schatting houden 300 werknemers en 60
bedrijven zich bezig met het leveren, plaatsen en onderhouden van
röntgenapparaten die ioniserende straling uitzenden. Of de
werknemers veel of weinig risico lopen om blootgesteld te worden
aan straling is afhankelijk van het soort apparatuur waarmee ze
werken. Bij onderhoud van bestralingsapparatuur en CT-scans is het
risico groter dan bij eenvoudiger apparaten voor bijvoorbeeld de
tandheelkunde.

De Arbeidsinspectie wil met de
brancheorganisaties afspraken maken over het verbeteren van de
voorlichting aan de bedrijven. Ondernemers moeten beter op de
hoogte worden gebracht van hun wettelijke verplichtingen en het nut
van veilig werken met stralingsapparatuur. Veel bedrijven denken
onterecht dat de gezondheidsrisico’s klein zijn.

bron:SZW