(Persbericht) GOUDA Ter ere van het à¢â‚¬Å“zomergevoelà¢â‚¬ dat Winkelcentrum Goverwelle feestelijk inluidt, organiseert Rein MacGillavry van THE READSHOP op zaterdag 21 mei een lezersfeest met de schrijvers Connie Harkema, Joost Visbeen en Jan Westerman. Ook Ada Jue, eigenaresse van Schoonheidsinstituut Xenia is van de partij. Zij zal voorlezen uit ´Mayonaise & Champagne‘˜, haar biografie geschreven door Connie Harkema.

Behalve journalist/redacteur is Connie Harkema beeldend woordkunstenaar. Veel van haar schilderijen zijn terug te vinden als illustratie in haar boeken, bij andere schilderstukken maakt ze gedichten die ze ´Schilderdichtsels‘˜ noemt. Daarnaast verzorgt ze presentaties en workshops. Momenteel is ze bezig aan een cursus ´Poëzie schrijven‘˜.
Tijdens het lezersfeest zijn zowel haar boeken en ´Schilderdichtsels‘˜ als ansichtkaarten te koop. Connie zal voorlezen uit een verhaal over de Goudse St.-Janskerk uit de bundel ´Ongeloofwaardig‘˜, een fragment uit haar reisboek ´Reisschilderingen‘˜ en een stukje uit ´Buitenspel‘˜, een misdaadroman die ze samen met thrillerauteur Gerard Nanne schreef. Dit alles afgewisseld met enkele gedichten uit de bundel ´Kleurrijk-Contrastrijk‘˜ die naar verwachting nog dit jaar uitkomt.

Ada Jue is vooral bekend als eigenaresse van Schoonheidsinstituut Xenia, dat onlangs een zeer eervolle derde plaats bij de publieksprijs van Beauty Award heeft behaald. Hiermee heeft ze opnieuw bewezen met haar team tot de top van Nederland te behoren.
In haar biografie ´Mayonaise & Champagne‘˜ is te lezen hoe zij veranderde van een onzeker meisje in de zelfbewuste zakenvrouw van nu. Ze heeft veel meegemaakt, teleurstellingen maar ook successen, en voor het merendeel veel gelachen. Het is een vlot leesbaar boek geworden, waarbij vooral de anekdotes opvallen.

Van de Goudse Baantjer, oud rechercheche- Joost Visbeen, zal volgende maand zijn vierde thriller verschijnen: ´Het lijk voor het stadhuis‘˜. Het is het verhaal van een Boskoopse man die in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor het stadhuis van Gouda werd gevonden. De man was door een misdrijf om het leven gebracht. Ondanks intensief onderzoek werd de zaak nooit opgelost. Visbeen heeft zich er opnieuw in vastgebeten.
Tijdens de feestelijkheden in winkelcentrum Goverwelle leest Visbeen voor uit zijn al verschenen boeken ´Het lijk in de badkuip‘˜, Het mysterie van de verdwenen boerin‘˜ en ´Moord op de hasjkoning‘˜. Stuk voor stuk boeken die volgens Peter R de Vries plezierig zijn weg te lezen, omdat de oud-rechercheur waargebeurde zaken verwerkt in zijn romans die nà©t dat beetje meerwaarde eraan geven.

Pas na een drukke baan in de scheepvaart kon Jan. D. Westerman zich overgeven aan zijn passie schrijven in een mengeling van avontuur, science fiction en fantasy. Binnen enkele jaren verscheen de Psor- trilogie met de boeken ´Jannaz‘˜, ´Saraz‘˜ en ´Terugkeer‘˜, en een jaar later, min of meer als vervolg daarop ´De Tempel van Elektra‘˜. Als ´tussendoortje‘˜ schreef hij vervolgens een autobiografisch boekje, ´Een Pijpje roken op de Koelkast‘˜, met herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog en aan zijn tijd op de sleepvaart en in de Rotterdamse haven.
De volgende grote roman ´Storing‘˜ verscheen in 2010. In dit boek confronteert de auteur zijn lezers met de kwetsbaarheid van onze technologische samenleving, namelijk de uitval van elektriciteit. Momenteel werkt Westerman aan het eerste deel van een tweede trilogie, ´De Muta‘˜, dat waarschijnlijk in het voorjaar van 2012 zal verschijnen.

Tijdens het lezersfeest, zullen de deelnemers - volgens onderstaand schema - zich driemaal presenteren en voorlezen uit eigen werk. Ook is er gelegenheid om een door hen gesigneerd exemplaar aan te schaffen. Het lezersfeest begint om 11.30 uur en eindigt om 16.00 uur.

11.30 uur: Joost Visbeen
11.45 uur: Ada Jue
12.00 uur: Jan Westerman
12.15 uur: Connie Harkema
PAUZE
13.30 uur: Joost Visbeen
13.45 uur: Ada Jue
14.00 uur: Jan Westerman
14.15 uur: Connie Harkema
15.00 uur: Joost Visbeen
15.15 uur: Ada Jue
15.30 uur: Jan Westerman
15.45 uur: Connie Harkema

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular