De Liberiaanse Etwada Cooper, voorvechtster van vrouwenrechten, ontvangt vandaag in Den Haag uit handen van de Commandant der Strijdkrachten generaal Dick Berlijn, de zogenoemde ‘1325 Award’. Gisteren gaf zij een gastcollege op de Nederlandse Defensie Academie in Breda.

Op uitnodiging van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA vertelde de West-Afrikaanse Cooper tijdens haar college over haar inspanningen voor vrede en vrouwenrechten. Ook ging ze het gesprek aan met de aanwezigen.

Al vanaf het begin van de Liberiaanse burgeroorlog heeft Cooper zich ingezet voor een grotere invloed van vrouwen in de politiek en meer betrokkenheid bij vredesonderhandelingen. Haar werk binnen het ‘Liberia Women’s Initiative’ – dat streeft naar ontwapening en vrije verkiezingen in Liberia – bleef niet onopgemerkt door de Taskforce vrouwen,Vrede en Veiligheid. Daarom krijgt zij als ‘beloning’ voor haar inspanningen de prestigieuze ‘1325 award’.

Met de prijs draagt de Task Force bij aan de uitvoering en implementatie van VN-resolutie 1325, die op 31 oktober 2000 aanvaard werd door de Veiligheidsraad. De resolutie wil de participatie van vrouwen in vredesprocessen op besluitvormingsniveau vergroten; rekening houden met de specifieke rollen en belangen van mannen en vrouwen in de samenleving met betrekking tot vredesoperaties, demobilisatie, ontwapening en de reïntegratie van ex-strijders, vrouwen en kinderen beschermen tegen geweld, en degenen die zich schuldig maken aan dat geweld niet langer ongestraft laten.

De jury die de Award aan Cooper toekende, bestaat uit naast generaal Berlijn uit Angelien Eijsink, Tweede Kamerlid PVDA, Robert de Groot, directeur Veiligheidsbeleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Thea Hilhorst, bijzonder hoogleraar Humanitaire hulp en wederopbouw, Universiteit Wageningen, Annemarie Jorritsma, (voorzitter jury), voorzitter Taskforce Vrouwen, Vrede en Veiligheid, Eimert van Middelkoop, Eerste Kamerlid Christenunie, en journaliste Clairy Polak.

bron:MinDef