Vanochtend, 10 juni� is in een woning in Wassenaar het levenloze
lichaam aangetroffen van een nog onbekende persoon. De politie gaat uit
van een misdrijf. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak.

Bron: Politie Haaglanden