De werkloosheid onder allochtonen vertoont
een licht dalende trend. In het eerste kwartaal van 2007 kwam de
werkloosheid onder niet-westerse allochtonen uit op 13 procent. Dit
is aanzienlijk hoger dan de 4 procent bij de autochtonen. Dat
blijkt uit de cijfers die door het CBS zijn verzameld.

De werkloosheid was zowel onder
allochtonen als autochtonen lager dan in dezelfde periode in 2006.
Het werkloosheidspercentage was in het eerste kwartaal van 2007 wel
iets hoger dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Vanwege
seizoensinvloeden is het gebruikelijk dat de werkloosheid in het
eerste kwartaal wat hoger is dan in het laatste kwartaal van het
voorafgaande jaar.

bron:CBS