'Het is rust in voetbaltermen gesproken', zegt CNV-bestuurder Rienk van Splunder na het voorjaarsoverleg in Den Haag. 'We zouden graag hebben doorgepakt. Ik heb toch een licht gevoel van teleurstelling. Er zijn geen toezeggingen gedaan over het herstellen van de koppeling van lonen en uitkeringen. Dit legt extra druk op een vroeg najaarsoverleg.'

Werkgevers, werknemers en overheid zitten in actiehouding. Er is een drietal actiepunten afgesproken waar in augustus knopen over worden doorgehakt.

1) koopkracht en koppeling
2) Impuls geven aan de binnenlandse bestedingen. Het gaat hier niet om of maar om hoe en hoeveel.
3) kinderopvang

Volgens Van Splunder was het overleg goed voor het herstel van vertrouwen. 'Maar, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is nu schoorvoetend aan het teruggekomen.'

Minister de Geus van SZW noemde het een 'nuttig en goed gesprek. Het was met name goed voor het vertrouwen, zowel onderling als in de samenleving. Het vertrouwen is groeiende omdat de afspraken uit het najaarsakkoord goed zijn nagekomen. Volgens de Minister waren 2004 en 2005 jaren waarin grote offers zijn gebracht en wordt er in 2006 weer meer geïnvesteerd.

bron:CNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular