De autohandel trekt langzaam maar zeker
weer aan. Na zes jaar van teruggang is de invoer van nieuwe
auto’s in 2006 met één procent toegenomen. Na
een flinke daling in 2005 is de export het afgelopen jaar slechts
met een procent afgenomen. Dat blijkt uit de tellingen van het
CBS.

Meeste auto’s uit België

In 2006 is de invoer van nieuwe
auto’s met 6,5 duizend stuks toegenomen tot bijna 550 duizend
stuks. Ruim 144 duizend nieuwe auto’s zijn ingevoerd uit
Duitsland. De meeste auto’s (164 duizend, 30 procent) voert
Nederland in uit België. Dit zijn overigens niet allemaal
auto’s van Belgische makelij. Italiaanse auto’s worden
hoofdzakelijk in België ingeklaard en daarom als invoer uit
België geregistreerd.

Minder auto’s uit China, meer
auto’s uit Japan

China is inmiddels ’s werelds derde
autoproducent. De invoer van nieuwe auto’s uit China is sinds
2000 flink toegenomen. In dat jaar werden slechts vier auto’s
uit China geïmporteerd. In 2006 zijn dit er bijna 11 duizend.
In vergelijking met 2005 zijn echter ruim 900 auto’s minder
ingevoerd.

Uit Japan, de op een na grootste
autoproducent ter wereld, werden ruim 22 duizend nieuwe
auto’s ingevoerd, bijna 2 duizend meer dan in 2005.

Daling uitvoer minder groot

De uitvoer nam het afgelopen jaar met
bijna 3 duizend stuks af tot ruim 179 duizend stuks. Deze afname is
aanzienlijk minder dan in 2005. In dat jaar werden bijna 61 duizend
nieuwe auto’s minder uitgevoerd.

Nederland voert de meeste auto’s uit
naar Duitsland. In 2006 ging 40 procent van de export naar onze
oosterburen. Deze uitvoer bestaat deels uit in Nederland zelf
geproduceerde auto’s maar ook uit auto’s die eerst zijn
ingevoerd en daarna zonder (vrijwel) enige bewerking verder zijn
gedistribueerd.

bron:CBS