Onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van het gebruik van licht treinmaterieel op regionale spoortrajecten staat een eventuele decentralisatie van de exploitatie van het regionaal spoor naar provincies en kaderwetgebieden flink in de weg. Ondanks herhaald aandringen van het IPO en de Samenwerkende Kaderwetgebieden (SKVV) verschaft verantwoordelijk minister Peijs van V&W maar geen inzicht die doorslaggevend is voor het welslagen van de decentralisatie.

Dat schrijft het IPO vandaag in een brief aan de vaste Kamercommissie voor V&W. Het IPO betreurt de gang van zaken en benadrukt in de brief zijn wens tot constructief overleg met Peijs over deze zaak "ten behoeve van een goed product voor de reiziger".

Creatief
Het IPO vraagt de Kamer er bij de minister op aan te dringen op korte termijn met creatieve oplossingen te komen voor het toelaten van licht treinmaterieel, op basis van een verantwoord veiligheidsniveau. Ook als daarvoor een nadere aansturing van spoorbeheerder ProRail nodig is of aanpassing van wet- en regelgeving. Het IPO vreest anders dat een succesvolle decentralisatie van de contractsector op de door de minister gewenste termijn mislukt.

bron:IPO