In het derde kwartaal van 2004 zijn bijna 11 duizend nieuwe woningen
gereedgekomen. Dat is 3 procent minder dan in het derde kwartaal van
2003. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn wel meer woningen
gereedgekomen dan in dezelfde periode van 2003. Het aantal woningen
waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in het derde kwartaal van
dit jaar 6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt
uit cijfers van het CBS.

Daling derde kwartaal, stijging eerste negen maanden
In het derde kwartaal van 2004 zijn er 320 woningen minder opgeleverd
dan in het derde kwartaal van 2003. Over de eerste negen maanden van
2004 heeft het CBS wel een stijging van 4 procent waargenomen ten
opzichte van de eerste negen maanden van 2003. Dit komt doordat in het
eerste en het tweede kwartaal van 2004 meer woningen waren opgeleverd
dan in dezelfde kwartalen van 2003. In Noord-Brabant, Gelderland en
Zuid-Holland bedroeg de stijging over de eerste negen maanden ruim 9
honderd woningen. In Flevoland was de afname met bijna 13 honderd
woningen het grootst.

Minder bouwvergunningen verleend
In het derde kwartaal van dit jaar is voor bijna 15 duizend woningen
een bouwvergunning verleend. Dat zijn er duizend minder dan in het
derde kwartaal van 2003. In de eerste negen maanden van dit jaar is er
voor 45 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dit zijn bijna 4
duizend woningen minder dan in dezelfde periode van 2003. Alleen in
Drenthe, Noord-Holland, Zeeland en Limburg heeft het CBS een stijging
waargenomen.

Technische toelichting
De gegevens zijn afkomstig uit de Statistiek Verleende Bouwvergunningen
en de Woningstatistiek. Het CBS stelt deze statistieken samen op basis
van gemeentelijke opgaven. Het aantal verleende bouwvergunningen geeft
een indicatie van de verwachte woningbouwproductie. Over het algemeen
is de periode tussen het verlenen van een bouwvergunning en de
oplevering van de woning anderhalf tot twee jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular