Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) steeg in de eerste maand
van 2005 met 11.900 (1,7%) tot 704.100. In januari 2004 was de stijging
ruim 26.700. Uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking waren er
eind januari 9,4% werkzoekenden, evenveel als in januari 2004. 

 
Onder jongeren (jonger dan 23 jaar) is de stijging in januari meer dan
gemiddeld (4,4%), nadat de werkloosheid zich onder jongeren al
maandenlang gunstiger heeft ontwikkeld dan onder andere
leeftijdscategorieën. In januari 2004 was de stijging onder jongeren
overigens ook meer dan gemiddeld. Het aantal werkzoekenden met een
mbo-, havo- of vwo-opleiding steeg in januari met 3,3%; onder
ongeschoolden daalde het aantal werkzoekenden met 0,8%.  
 
Het aantal niet-werkende werkzoekenden is het sterkst gestegen onder
verkopers, bouwvakkers, transportpersoneel en verzorgingspersoneel. De
stijging van het aantal werkzoekenden verschilt per provincie of regio.
Uitschieters zijn de regio's Noordoost-Brabant, IJssel-Vecht en
Zuid-Limburg, waar het aantal nww steeg met 4,3%, 3,6% resp. 3,3%.
 
 
In januari 2005 verleende CWI 4.945 vergunningen voor ontslag. In de
meeste gevallen ging het om ontslag om bedrijfseconomische redenen
(71%).   
 
Het aantal vacatures dat in januari 2005 door werkgevers werd ingediend
bij CWI bedraagt 19.720, dat is 6% meer dan in 2004. Daarnaast werden
nog eens 11.635 vacatures rechtstreeks door werkgevers op de
vacaturesite werk.nl geplaatst.  

Bron: CWI