De afzetprijzen van de Nederlandse
industrie waren in maart 1,7 procent hoger dan in maart 2006. De
afgelopen zeven maanden schommelt de prijsstijging van de afzet
rond de 1 á 2 procent. Dat blijkt uit berekeningen van het
CBS.

In een aantal bedrijfstakken waren de
afzetprijzen fors hoger dan een jaar eerder. Producten van de
houtverwerkende industrie en de basismetaalindustrie waren 9,5
procent duurder. Ook in de metaalproductenindustrie en in de
bouwmaterialenindustrie lagen de afzetprijzen met respectievelijk
6,3 en 5,5 procent fors hoger dan in maart vorig jaar.

In de aardolieverwerkende industrie
daarentegen was het prijsniveau 8,6 procent lager. De prijsdaling
in die bedrijfstak is in belangrijke mate het gevolg van de
koersdaling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Euro. De
Amerikaanse munt was ruim 10 procent minder waard dan in maart
2006. Daarnaast was de gemiddelde aardolieprijs op de wereldmarkt
ruim 1 procent lager.

Ten opzichte van februari stegen de
afzetprijzen met gemiddeld 0,7 procent. De op de Nederlandse markt
afgezette goederen stegen met 0,5 procent in prijs.
Geëxporteerde producten werden 0,7 procent duurder.

bron:CBS