De stralingsdosis in de gezondheidszorg,
de nucleaire industrie en de luchtvaart is licht toegenomen. Dit
blijkt uit een rapport van NRG Arnhem. De dosistoename in de
gezondheidszorg is het gevolg van ontwikkelingen in medisch
onderzoek en behandeling. De gemiddelde blootstelling blijft in
deze sector nog steeds ver onder de toegestane limiet.

In opdracht van het Ministerie van SZW
beheert NRG Arnhem het Nationale Dosisregistratie- en
Informatiesysteem (NDRIS). Hierin worden de stralingsdosisgegevens
van alle aan straling blootgestelde werknemers in Nederland
geregistreerd en bewaard.

bron:SZW