De Ondernemingskamer heeft kennis genomen
van het besluit van Stichting Stork gebruik te maken van haar recht
tot aankoop van cumulatief preferente aandelen in de naamloze
vennootschap STORK N.V. Voorzitter van Stichting Stork is mr. A.P.
Timmermans. Mr. Timmermans is ook Raad in de Ondernemingskamer.

In verband met mogelijke betrokkenheid van
de Ondernemingskamer bij de gang van zaken van Stork N.V. zijn mr.
Timmermans en de voorzitter van de Ondernemingskamer in gezamenlijk
overleg tot de conclusie gekomen dat het de voorkeur verdient dat
mr. Timmermans terugtreedt als Raad in de Ondernemingskamer. Mr.
Timmermans zal dan ook zijn ontslag als zodanig aanbieden aan Hare
Majesteit de Koningin.

bron:Gerechtshof Amsterdam