De kiezers in Nederland hebben vertrouwen
in de stemcomputer. Ze vinden dit de meest betrouwbare methode om
te stemmen. De meeste zwevende kiezers hebben bij de laatste
verkiezingen uiteindelijk toch op een van de grote partijen
gestemd. Over een legalisering van illegalen, ook al wonen ze al
lange tijd in Nederland, zijn kiezers verdeeld. De helft is voor,
de helft tegen. Slechts een minderheid van de kiezers wil de
hypotheekrenteaftrek afschaffen. Ook het idee om ouderen met een
goed pensioen te laten meebetalen aan de AOW haalt geen
meerderheid. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Nationaal
Kiezersonderzoek (NKO) dat het CBS en de Stichting Kiezersonderzoek
Nederland (SKON) rond de Tweede Kamerverkiezingen hebben
uitgevoerd.

Veel vertrouwen in stemcomputer

Bijna alle kiezers hebben vertrouwen in de
stemcomputer. Bovendien vinden meer kiezers het stemmen met de
stemcomputer betrouwbaarder dan met het potlood. Alternatieve
vormen van stemmen, zoals per telefoon, via internet of per post,
zijn niet erg populair. Slechts een minderheid van de kiezers heeft
vertrouwen in deze stemprocedures.

Een krappe meerderheid van de kiezers wil
het liefst met de stemcomputer de stem uitbrengen. Voor het rode
potlood kiest 13 procent, terwijl 31 procent geen voorkeur
heeft.

Vooral grote partijen halen zwevende
kiezers binnen

Bijna alle kiezers die van plan waren om
op het CDA en de CU te stemmen, hebben dat bij de verkiezingen van
de Tweede Kamer ook gedaan. Bij de PvdA, de VVD, Groenlinks, SP en
PvdV bleven ongeveer acht van de tien potentiële kiezers bij
hun eerdere keuze.

Van de kiezers die van plan waren op de
PvdA te stemmen, heeft 10 procent SP gestemd. Omgekeerd heeft
eveneens 10 procent van de kiezers met een stemintentie voor de SP
alsnog op de PvdA gestemd. De meeste zwevende kiezers stemden
uiteindelijk op een grote partij. CDA, PvdA en SP haalden elk
ongeveer 20 procent van de zwevende kiezers binnen.

Kiezers verdeeld over legalisering
illegalen

De helft van alle kiezers wenst een
legalisering voor illegalen die al langere tijd in Nederland wonen.
De overige kiezers zijn tegen. Ook van de CDA-achterban is de helft
voor legalisering. Onder de kiezers op de CU en de PvdA liggen die
percentages op respectievelijk 58 en 64 procent.

Het meest uitgesproken is de achterban van
de Partij voor de Vrijheid. Ruim driekwart is tegen legalisering
van illegalen. Ook van de VVD-stemmers is een ruime meerderheid
tegen.

Een minderheid wil hypotheekrenteaftrek
afschaffen

Slechts 18 procent van de kiezers wil de
hypotheekrenteaftrek afschaffen. Van de CDA-kiezers is 12 procent
voor afschaffing. Onder de stemmers op de PvdA en de CU ligt dat
percentage hoger, respectievelijk 22 en 19 procent.

Van de kiezers vindt 39 procent dat
ouderen met een goed pensioen moeten meebetalen aan de AOW. Ook op
dit punt is er weinig verschil tussen de achterban van de PvdA en
die van de CU. Iets meer dan de helft van de aanhangers van deze
partijen kiest voor een bijdrage van ‘rijkere’ ouderen
aan de oudedagsvoorziening. Bij het CDA is dat een derde.

Voorzieningen handhaven

Van de meeste politieke partijen is de
achterban in meerderheid voor het handhaven van sociale
voorzieningen. Slechts 22 procent van het electoraat kiest voor het
verlagen van de belasting ten koste van het niveau van
voorzieningen. Tussen de stemmers op het CDA, de PvdA, de CU, de
VVD en de SP zijn er weinig verschillen in deze kwestie.

bron:CBS