(Persbericht) gezamenlijke schenking van Feike Sijbesma en LILIANE BV

Maastricht 5 december 2011 Het Ronald McDonald Huis Maastricht ontvangt een complete LILIANE leading poppenvilla. De villa geeft aan broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen, die in het azM zijn opgenomen, de mogelijkheid om spelenderwijs de nieuwe gezinssituatie te verwerken en om er even afstand van te kunnen nemen.

ronald mc donald huizen
Een Ronald McDonald Huis biedt een thuis voor ouders van zieke of gehandicapte kinderen, vlak bij het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Het gezin kan dicht bij elkaar zijn en het kind tijdens de opname steunen. Het Ronald McDonald Sophia Rotterdam ontving in 2010 als eerste Ronald McDonald Huis in Nederland een LILIANE poppenvilla. De ouders van de overleden Mare besloten om, in plaats van bloemen, bijdragen te vragen voor de schenking van een poppenvilla ´het Mare-huis‘˜ - ten behoeve van het Ronald McDonald Sophia. Nu is het huis in de Limburgse hoofdstad aan de beurt.

voor de kinderen van de kinderen
Ontwerper Liliane Limpens en initiatiefnemer | bestuurslid Ronald McDonald Huis Maastricht 1994 - 1998: à¢â‚¬Å“De LILIANE poppenvilla is ontworpen om een veilig en duurzaam woonhuis te geven aan de kinderen van de kinderen, hun lievelingspoppen van 30 cm. Kinderen kunnen zo liefdevol zorgen voor de aankomende generatie: ´Het geluk van jullie kinderen draagt bij aan jullie eigen geluk‘˜. Ongemerkt beschermen kinderen daarmee zichzelf | poppen symboliseren het eigen instinct, de eigen ziel. De materialen van de verrijdbare villa zijn vergelijkbaar met de materialen die volwassenen in hun huizen en kantoren verwerken, zoals multiplex, roestvrijstaal, plexiglas. Het geeft uitdrukking aan gelijkwaardigheid. Er is alleen maar een schaalverschil.à¢â‚¬

Het Nederlands Jeugdinstituut:
"De LILIANE poppenvilla kan als hulpmiddel fungeren om te observeren of kinderen in de knel zitten. In het poppenspel laten kinderen zien wat ze uit zichzelf nooit zouden vertellen.à¢â‚¬

donatie
De schenking van de LILIANE leading poppenvilla aan het Ronald McDonald Huis Maastricht is tot stand gekomen door bijdragen van Feike Sijbesma op persoonlijke titel en Liliane Limpens | LILIANE BV. De waarde van de schenking is € 1.671,00.
-----------------

noot voor de redactie [niet voor publicatie]
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LILIANE BV, Liliane Limpens, T 043 3648490 | GSM 06 21498192 | [email protected]
Algemene informatie over de LILIANE poppenvilla vindt u op www.liliane.eu