Bilthoven, 3 juni 2010 Na de gemeente Roermond zijn nu ook bijna alle wagens voor het reinigen van straat- en trottoirkolken van Van Gansewinkel-regio Zuidoost-Nederland voorzien van het Kolkenreiniger Administratie Systeem (KAS) van Remote-SD Europe BV. Van Gansewinkel heeft hiertoe besloten na een succesvol verlopen aanloopperiode met een aantal kolkenzuigers. Met KAS wordt het kolkenonderhoud veiliger, minder arbeidsintensief en beter beheersbaar. De digitale informatie is daarnaast in te lezen in de bij de gemeentes in gebruik zijnde GIS-systemen.

Remote-SD ontwikkelde KAS in samenwerking met een aantal gemeenten en de rioolreiniging- en onderhoudsbranche. Het is een oplossing die het administratieve proces op de reinigingswagens veiliger en minder arbeidsintensief maakt.
KAS biedt real-time en op afstand nauwkeurig inzicht in het type kolk, de locatie, de vervuilingsgraad en noodzakelijke reinigingsmomenten van de kolk, alsmede eventuele defecten. De gegevens worden automatisch digitaal opgeslagen via het bedieningspaneel dat op de zuigarm is gemonteerd. Door middel van een GPS ontvanger worden de coà¶rdinaten van de kolk vastgelegd, de mobiele verbinding die Vodafone hiervoor levert, zorgt dat de informatie direct wordt doorgestuurd naar de opdrachtgever.

Marc Ratelband, Verkoopadviseur bij Van Gansewinkel, is enthousiast over de ervaringen met KAS: ´We weten nu op elk moment de actuele status van alle kolken. Hierdoor kunnen we beter plannen en daar ingrijpen waar het nodig is. Met KAS kunnen we bovendien meer gedetailleerde informatie boven water halen, waardoor we een beter beheer kunnen voeren.‘˜

Het systeem levert ook een positieve bijdrage als het gaat om veiligheid. Ratelband: ´KAS zorgt ervoor dat de medewerker in de cabine en de medewerker die de slurf bedient niet langer handmatig administratieve zaken hoeven af te handelen. Zij kunnen hun aandacht volledig op de weg en het omringende verkeer richten.‘˜

Over Remote-SD
Remote-SD staat voor Remote Service Device en ontwikkelt draadloze applicaties voor met name onderhoudtoepassingen. Remote-SD heeft meer dan 10 jaar ervaring op dit terrein en is expert in het ontwikkelen van machine-to-machine- (M2M), track&trace- en telemetrie-oplossingen. De web-based oplossingen zijn gebaseerd op een universele blackbox waar afhankelijk van de behoefte eenvoudig componenten kunnen worden toegevoegd. Dankzij deze flexibliteit kan de box universeel worden toegepast op een breed terrein van oplossingen, zoals het monitoren van een wagenpark (track&trace) tot het centraal just-in-time leveren van informatie.