De Provincie Limburg gaat bij de vennootschappen waarin zij een belang heeft aandacht vragen voor de vertaling van de gewijzigde structuurregeling in de statuten en voor een transparante uitwerking van het bezoldigingsbeleid.

Dat gebeurt mede naar aanleiding van het maatschappelijk debat over de salariëring in de publieke en semi-publieke sector en de op 1 oktober 2004 in werking getreden Wet tot wijziging van de structuurregeling. Op grond van die wet moeten de statuten in de eerstvolgende jaarvergadering op de nieuwe regelgeving zijn aangepast. Het gaat daarbij om vijf vennootschappen die (vrijwillig) het structuurregime toepassen: NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), NV Industriebank LIOF (LIOF), Nazorg Limburg BV (Nazorg), Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en NV Luchthaven Maastricht (NV LM) Daarnaast zijn de wijzigingen in de wet ook van invloed op de aandeelhouderspositie in Hermes Groep NV.

bron:Provincie Limburg