Na twee prachtige, zonnige dagen was het
zondag nat en koud in Rome. Het ziet er naar uit dat de regen
tijdens de heiligverklaringsmis blijft aanhouden. Wie zonder
paraplu op het Sint-Pietersplein staat of zit zal zeker een nat pak
halen. Afrikaanse parapluverkopers rond het plein doen dan ook
goede zaken deze ochtend. Op het Sint Pietersplein waren duizenden
gelovigen verzameld om vier personen heilig verklaard te horen
worden door de Paus van Rome. Een van die vier was Pater Karel
Houben die uit Limburg afkomstig was.

Natte vlaggetjes

Het geeft een trieste aanblik: gelovigen
met hun natte en dus niet wapperende Pater-Karelvlaggetjes. "Ik
blijf, wat er ook gebeurt. Dit moeten we voor Pater Karel over
hebben", zegt een Limburgse pelgrim. Een aantal Nederlanders heeft
er echter voor gekozen de plechtigheid te volgen in de nabij
gelegen Kerk der Friezen, waar een groot videoscherm zou staan
opgesteld, wat niet zo is.

Gezegend

Zaterdag werd er in de Kerk der Friezen
druk gespeculeerd over het weer de volgende dag. Rector Jan
Heeffer, de cappellanus neerlandicus in Rome, zei: "Een beregende
heiligverklaring is een gezegende heiligverklaring."

bron:RKK