Op vrijdag 4 november 2005 werd in Margraten het ´Regionaal convenant betaald voetbal 2005-2006' ondertekend. De ondertekenaars, die deel uit maken van een stuurgroep onder voorzitterschap van burgemeester van Maastricht G. Leers, zijn de drie Zuid-Limburgse betaald voetbalclubs, de burgemeesters van Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen, het Openbaar Ministerie en de politie Limburg-Zuid.

De stuurgroep onderstreept dat er de afgelopen jaren, dank zij een goede samenwerking tussen alle partners, het niveau van veiligheid in en rond de voetbalstadions sterk is verbeterd. Roda J.C. werd zelfs afgelopen jaar op het gebied van veiligheid uitgeroepen tot beste club van Nederland.
Andere peilers onder het succes van de afgelopen jaren zijn de afstemming van de programmering van wedstrijden.

De afgelopen jaren nam het aantal uren van politie-inzet bij voetbalwedstrijden in Zuid Limburg af, terwijl het aantal uren door inzet van veiligheidsorganisaties van de drie clubs toenam. Deze lijn zal naar de toekomst toe worden doorgetrokken.
Burgemeester Som stelde: "De betrokkenheid van de clubs bij hun supporters wordt zeer gewaardeerd. Verder investeren in de verbetering van de relatie tussen supporters en clubs kan in de toekomst wellicht tot nog mooiere successen leiden, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat goed gedrag beloond moet worden".
Met het op regionaal niveau vastleggen van eenduidige afspraken tussen ketenpartners in de veiligheid rond voetbalwedstrijden is Zuid Limburg een voorloper in het land.
 
bron:Politie Limburg-Zuid