Zorgverzekeraar VGZ heeft met de kring van huisartsen in Limburg (Kring Limburg), daarbij ondersteund door adviesbureau Prismant, afspraken gemaakt hoe te komen tot kwalitatief nog betere huisartsenzorg. Daarbij wordt met name onderzocht hoe huisartsen meer zorg kunnen leveren die nu nog in het ziekenhuis gebeurt en daar doorgaans méér
kost.

Het gaat hierbij om eenvoudige chirurgische ingrepen en onderzoeken. En bijvoorbeeld om begeleiding en controle van diabetespatiënten en mensen met COPD. Juist de behandeling van patiënten met dergelijke chronische aandoeningen past goed bij het bij het vak van de huisarts en is voor de patiënt klantvriendelijk. Maar ook
verrichtingen die niet ten laste van de basisverzekering komen, zoals besnijdenis of sterilisatie bij mannen, kunnen kwalitatief gelijkwaardig gedaan worden door huisartsen. Belangrijk bij deze substitutie van tweede naar eerste lijn is dat er afspraken kunnen worden gemaakt met ziekenhuizen om behalve de zorg ook de bijbehorende budgetten te kunnen verschuiven ten behoeve van verrichtingen waaraan de verzekerde behoefte heeft en waarvoor wachtlijsten bestaan. En daarvoor is weer van belang dat de 'specialistische hulp' door de huisarts een voldoende groot volume kent.
Deze initiatieven maken onderdeel uit van de afspraken die VGZ en de Limburgse huisartsen hebben gemaakt om de komende jaren in partnership op te trekken. Zowel huisartsen als VGZ hebben de overtuiging dat zij elkaar over en weer nodig hebben om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.
bron:VGZ