De politie Limburg-Zuid gaat woensdag 22
november toezicht houden bij de stembureaus. Op de verkiezingsdag
voor de Tweede Kamer zullen patrouilles van de politie toezien op
‘een ordelijk en correct verloop van vrije en geheime
verkiezingen’, zo stelt de korpsleiding in een brief aan de
burgemeesters van Zuid-Limburg.

De maatregel wordt genomen naar aanleiding
van een schrijven die het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft
gestuurd naar alle korpsbeheerders in ons land. Daarin staan
maatregelen aangekondigd die betrekking hebben op zowel de
beveiliging van de stemmachines als ook de opslag en het transport
daarvan. Vorige maand maakte de stichting “Wij vertrouwen de
stemmachines niet” bekend dat de stemmachines die in
Nederland worden gebruikt bij verkiezingen niet fraudebestendig
zijn. Zo zouden machines vooraf gemanipuleerd kunnen zijn en wil de
politie meteen in actie kunnen komen. Daarnaast zou
‘afluisteren’ van het stemgedrag mogelijk zijn binnen
een bepaalde afstand van de stembureaus. Bovendien kan het zijn dat
er protesten tegen het gebruik van de stemmachines gaan
plaatsvinden, zo zegt het ministerie. Genoemde stichting heeft
namelijk opgeroepen tot ‘een beleefd protest’. De
politie Limburg-Zuid heeft overigens op dit moment geen concrete
aanwijzingen dat er zich onregelmatigheden zullen voordoen. Limburg
geldt als een bolwerkt van het CDA. Bij lokale verkiezingen in
Limburg zijn er in het verleden talrijke onregelmatigheden
geconstateerd.

bron:Politie Limburg-Zuid