PERSBERICHT

Amsterdam 29-01-2009

De Provincie Limburg heeft het initiatief genomen om een documentaire 'Expeditie Limburg; ontdek het verleden' te maken naar analogie van de Engelse serie Time Team. De documentaire is een dertiendelige televisieserie over het onontdekte verleden van Limburg. Volledig gedraaid in High Definition, kenmerkt de serie zich door een combinatie van documentaire segmenten en gedramatiseerde reconstructies. De documentaire zal in het najaar 2009 op de regionale tv uitgezonden worden.

Tijdens opgravingen op het terrein van de Frederik Hendrikkazerne te Venlo, waar naar de resten van het 17e eeuwse ´Fort Sint-Michiel´ werd gezocht, was er grote interesse van geïnteresseerden uit Venlo en Blerick, waaronder een aantal ex-militairen die in hun jonge jaren nog werkzaam waren geweest op de Frederik Hendrikkazerne. Er kwamen verhalen naar boven over SS-ers die eind ´45 in de kazerne gevangen werden gehouden, exact op de plek van de opgraving. Een aantal SS-ers wist een tunnel te graven tot buiten de kazerne. Dit verhaal werd verfilmd en dient als rode draad in de betreffend episode.

De SS-ers werden gespeeld door Ron Roumen en Armin Scheuten. Roumen speelde eerder met Jochum ten Haaf in de korte Nederlandse speelfilm Tikken. Scheuten was al te zien in Klein Holland, Consumptie verplicht, mooi weer de leeuw en meer. We volgen de SS-ers tijdens hun voorbereidingen op de ontsnapping en de ontsnapping zelf. Alle scà¨nes werden op locatie in de Frederik Hendrikkazerne gedraaid, behalve de tunnelscà¨nes; de tunnel werd nagebouwd in een studio.

à¢â‚¬à…“Ofschoon de gedramatiseerde vertelling fragmentarisch is, zet Scheuten een consistente en mooie rol neer. Met name de scà¨ne waarin hij zijn medegevangene (Ron Roumen) over thuis vertelt, het gemis van zijn vrouw en kind, is memorabel. Hij huilt echt in die scà¨ne, maar speelt ingetogen, waardoor het verdriet authentiek overkomt - heel ontroerend, aldus regisseur Robin Peeters.

bron: Provincie Limburg

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular