De traditionele lintjesregen staat dit jaar mede in het teken van het regeringsjubileum van Koningin Beatrix en van het Kroonjaar dat tien jaar geleden de eerste onderscheidingen werden uitgereikt onder het nieuwe stelsel. Dit jaar zijn bij de Koninginnedag in totaal 3278 Koninklijke  onderscheidingen verleend. Dat zijn er 133 meer dan vorig jaar. Dat komt doordat er beter onderbouwde voorstellen werden ingediend. Van de 3747 ontvangen voorstellen werden er 469 afgewezen. Het aantal ontvangen voorstellen is vrijwel gelijk aan dat van het voorgaande jaar.  
De adviezen van burgemeesters, commissarissen van de Koningin en Kapittel waren voor ruim 93 % gelijkluidend.

In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 17 personen gedecoreerd terwijl in de Orde van Oranje-Nassau 3261 personen een onderscheiding ontvangen.  
Op de Nederlandse Antillen en Aruba is aan 48 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend.  
 
Het aantal vrouwen dat Koninklijk is onderscheiden bedraagt 946. Dat zijn er 89 meer dan het voorgaande jaar.  
Er zijn 3165 vrijwilligers en 73 personen uit de economische sector gedecoreerd. Dit betekent zowel een stijging van het aantal gedecoreerde vrijwilligers ten opzichte van het vorige jaar met 470 als van het aantal gedecoreerde personen uit de economische sector met 31.  
Het aantal personen dat wordt geridderd op grond van bijzondere verdiensten in hun beroepsuitoefening is gedaald. Dit jaar gaat het om 293 onderscheidingen in deze categorie, oftewel 19 minder dan het jaar daarvoor.  
 
DECORATIEJAAR 2004/2005 (1 mei 2004 t/m 30 april 2005) 
In totaal werden in het afgelopen decoratiejaar 5265 voorstellen ingediend. Dat zijn er 54 minder dan het voorgaande decoratiejaar. Op 4499 voorstellen (85,5 %) is positief beslist.  
 
Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft over alle in het voorbije decoratiejaar ingediende voorstellen advies uitgebracht. In het decoratiejaar 2004/2005 waren in 91 % van de gevallen de adviezen van burgemeester, commissaris van de Koningin en Kapittel gelijkluidend.  
 
bron:BZK