In Frankrijk is het H5N1 vogelgriepvirus vastgesteld op een kalkoenboerderij in het oosten van het land, in het departement Ain. Als gevolg hiervan moeten alle transportmiddelen waarmee pluimvee of broedeieren zijn vervoerd en die leeg uit Frankrijk komen bij binnenkomst in Nederland extra gereinigd en ontsmet worden op een erkende wasplaats.

Deze maatregel, de zogenoemde dubbele reiniging en ontsmetting, bestond al voor
transportmiddelen afkomstig uit derde landen (landen buiten de Europese Unie) waar vogelgriep heerst zoals Turkije en Roemenië. Wanneer transportmiddelen met dieren in Nederland aankomen, worden de transportmiddelen in Nederland gereinigd en ontsmet nadat de dieren zijn uitgeladen. Wanneer transportmiddelen zonder dieren naar Nederland gaan, worden de transportmiddelen in Frankrijk gereinigd en ontsmet. Dubbele reiniging en ontsmetting houdt in dat de lege transportmiddelen in Nederland nóg eens gereinigd en ontsmet worden.
Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) roept de pluimvee- en transportsector op om alle voorzorgsmaatregelen te nemen die uit het oogpunt van  hygiëne wenselijk zijn om insleep van het virus in Nederland te voorkomen.
bron:LNV