Het is meer regel dan uitzondering dat lokale volksvertegenwoordigers te maken krijgen met dreigingen. Medewerkers van gemeenten krijgen steeds vaker met verbaal geweld te maken. Dat blijkt uit een inventarisatie die Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben laten uitvoeren op verzoek van Provinciale Staten.

De commissaris van de Koningin in Noord Holland, Harry Borghouts, heeft in een brief aan alle burgemeesters gevraagd hem te informeren over het aantal bedreigingen van bestuurders in 2004. Het gaat dan niet alleen om verbale dreigingen, maar ook om bedreigingen per brief of via zogenaamde hate-mails. 43 Gemeenten hebben gereageerd.

In bijna alle gevallen (36) heeft de agressie te maken met een gemeentelijke beslissing ten aanzien van een individu. De dreigementen variëren van Ik weet waar u woont tot vernielingen aan voertuigen, stenen door ruiten van werkvertrekken/woonhuis of het ontvangen van een kogelbrief. In à©à©n geval ging het om bedreigingen tussen volksvertegenwoordigers onderling.

bron:Provincie Noord Holland