De FNV stelt de maximale looneis voor komend CAO-seizoen vast op 2 procent. De totale onderhandelingsruimte blijft 3 procent. CAO-coà¶rdinator Wilna Wind: 'Onze leden hebben te kennen gegeven geen enkel vertrouwen te hebben in de koopkrachttoezeggingen van het kabinet. Zij vertrouwen meer op de kracht van hun onderhandelaars.'

In september stelde de Federatieraad van de FNV de looneis in het concept
arbeidsvoorwaardenbeleid 2006 nog op 1,5 procent. Na raadpleging van de leden besloot het parlement van Nederlands grootste vakcentrale die vanmiddag op 2 procent te stellen. Wilna Wind: 'Het is een duidelijk signaal, maar het is nog steeds verantwoord. We blijven immers binnen de ruimte die we eerder hebben vastgesteld. En een looneis van 2 procent past ook binnen de loonramingen van het CPB voor 2006.'

De Federatieraad ondersteunde ook het plan om meer te doen aan de naleving van
CAO-afspraken. De bonden gaan hier extra aandacht aan besteden. De vakcentrale
ondersteunt dat met campagne-achtige activiteiten.

Ander speerpunt vormt het pensioen- en levensloopbeleid. De succesvolle reparatie van het prepensioen wordt waar nodig voortgezet. De FNV-bonden willen meer werk maken van de levensloopregeling. Dat betekent onderhandelen met de werkgevers over een
substantiële bijdrage aan deze regeling.

Naast kinderopvang en gezonder werken, wil de FNV ook in het nieuwe CAO-seizoen afspraken maken over werkgeversbijdragen voor de nieuwe aanvullende ziektekostenverzekering. Gemikt wordt daarbij op collectieve contracten die voordeliger zijn.

bron:FNV