De Ondernemingskamer heeft woensdagochtend
ter terechtzitting uitspraak gedaan in het door Mutual Beacon Fund
c.s. jegens KONINKLIJKE DSM N.V. aangespannen geding.

De Ondernemingskamer heeft DSM bij wijze
van onmiddellijke voorziening verboden om tijdens de
aandeelhoudersvergadering van heden de voorgestelde
statutenwijziging strekkende tot opneming van een
loyaliteitsdividendplan in stemming te brengen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam