De LPF is teleurgesteld over de beslissing van de Amsterdamse
burgemeester Cohen om geen toestemming te geven voor de parade van
Canadese en Nederlandse veteranen op 5 mei. De Canadezen wordt 'een
boottochtje' aangeboden. Mat Herben heeft daarom
vragen gesteld aan de minister van defentie.

LPF-woordvoerder Mat Herben: 'De burgemeester van Amsterdam
zegt geen politie beschikbaar te hebben voor het begeleiden van de
stoet historische voertuigen van 'Keep them rolling'. Dat is een zwak
argument. Er zijn altijd voldoende vrijwilligers beschikbaar van de
Nationale Reserve, die onder gezag van politie of Koninklijke
Marechaussee de route kunnen afzetten.Volgens Amsterdam zijn er te
weinig politieagenten om en de vrijmarkt, bevrijdingspop, en het feest
voor de Koninging allemaal te beveiligen.  

Gezien de
hoge leeftijd van de veteranen is het de laatste keer dat een lustrum
kan worden gevierd met een defilà©. De LPF hoopt dat het
ministerie van Defensie en de gemeente Amsterdam om de tafel gaan
zitten om het defilà© alsnog te laten doorgaan. Het kan niet zo zijn dat
burgemeester Cohen zo snel na het overlijden van prins Bernhard al
breekt met een mooie traditie, die getuigt van dankbaarheid richting
onze bevrijders. Bovendien staat de handelwijze van de burgemeester
haaks op het veteranenbeleid van Defensie, dat publieke erkenning
centraal stelt'.  
  
Hieronder leest u de Kamervragen die de LPF heeft gesteld aan de Minister van Defensie.  

1.Is
er door burgemeester Cohen contact opgenomen met het ministerie van
Defensie over het niet verlenen van toestemming voor bovengenoemde
parade? Is er, voorzover u bekend, contact gezocht met het Nationaal
Comità© 4 en 5 mei?   

2.Aangezien een tekort
aan politiepersoneel wordt aangevoerd als reden voor het niet doorgaan
van de parade, bent u bereid om personeel van de Nationale reserve, de
KMar of overig Defensiepersoneel ter beschikking te stellen, zodat de
parade alsnog kan doorgaan?   

3.Hoe
beoordeelt u de weigering van de burgemeester van Amsterdam, in het
licht van de relatie met Nederlandse en Canadese oorlogsveteranen,
alsook in het licht van de door u voorgestane publieke presentatie van
het veteranenbeleid?   
   
  
bron: Tweede Kamerfractie LPF