Woensdag is de kandidatenlijst van de nieuwe partij EénNL bekend gemaakt. Het LPF-kamerlid Joost Eerdmans heeft definitief besloten op die lijst de tweede plaats in te nemen. De fractie van de LPF betreurt deze 'transfer', maar respecteert zijn besluit. Gelijktijdig is zij echter van oordeel dat het niet langer geloofwaardig is dat de heer Eerdmans namens de LPF in de Tweede Kamer het woord voert. De enige voorwaarde waarop dat zou kunnen, namelijk een lijstverbinding tussen EénNL en de Lijst Pim Fortuyn, is door EénNL afgewezen. De Lijst Pim Fortuyn heeft Joost Eerdmans gevraagd zijn zetel ter beschikking te stellen.
Fractievoorzitter Mat Herben: 'Ik ken Joost Eerdmans als een ambitieuze, ongeduldige jongeman en begrijp dat de door de LPF ingezette hervormingen voor hem te laat komen. Wij menen echter dat een zorgvuldige reorganisatie en niet het oprichten van weer een nieuwe
partij de beste manier is om de mensen die op Pim Fortuyn hebben gestemd een politiek onderdak te bieden. De fractie is hem erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen periode en wenst hem en zijn partij veel succes. Wij gaan afzonderlijk de verkiezingen in, maar
onze uitgestoken hand om samen te werken blijft ook na de verkiezingen gelden. De reorganisatie van de LPF verloopt volgens schema. Morgen (21 september) wordt de LPF-fractie versterkt door de komst van Olaf Stuger (37 jaar) in wie wij veel vertrouwen
hebben.'
 
bron:LPF