De Lijst Pim Fortuyn heeft in Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken opheldering verlangd over het feit dat de Nederlandse regering geen gebruik heeft gemaakt van het gratis foldermateriaal over de Europese Grondwet dat de Europese Commissie ter beschikking stelt van de lidstaten.

LPF-woordvoerder Mat Herben: Het is tekenend voor het paniekvoetbal van het kabinet dat men inderhaast twee miljoen euro uitgeeft aan extra foldermateriaal, terwijl men die samenvattingen gewoon gratis had kunnen bestellen bij de Europese Commissie. Die verstrekt namelijk folders in alle landstalen. Zo heeft bijvoorbeeld de Franse regering gratis foldermateriaal ter waarde van twee miljoen euro afgenomen. Nu wordt dubbel belastinggeld verspild: aan een ongebruikte folder in Brussel à©n aan een overbodige folder in Nederland. Ons land is de grootste nettobetaler, we betalen jaarlijks al drie miljard euro teveel aan Brussel. Het is duidelijk dat de regering gewoon niet de weg weet in Brussel.

bron:LPF